Zoznam pozemkov

Ostáva 0 voľných pozemkov.

Číslo pozemku Výmera (m2) Cena pozemku (€) Stav
1 predaný
2 predaný
3 predaný
4 predaný
5 predaný
6 predaný
7 predaný
8 predaný
9 predaný
10 predaný
11 predaný
12 predaný
13 predaný
14 predaný
15 predaný
16 predaný
17 predaný
18 predaný
19 predaný
20 predaný
21 predaný
23 predaný
24 predaný
25 predaný
26 predaný
27 predaný
28 predaný
29 predaný
30 predaný
31 predaný
32 predaný
33 predaný